ÜrünlerSC

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Product Title Description
Yer tutucu
BELT OIL SCRAPER
Waste oils (skids, hydraulics, etc.) accumulated in the coolant tank of machining units are deposited on the surface of the tank due to the difference in density. The formation of bacteria is accelerated in the coolant, which is in contact with air. This event, which reduces the lifetime of the coolant, is prevented by oil scrapers.
  • The oil accumulated on the surface adheres to the rotating belt and is collected in the separation vessel thanks to special oil-resistant scrapers. 
  • It is completely separated from the coolant, which is found in a small amount of waste oil collected in the separation vessel, thanks to this container.
Yer tutucu
BANTLI YAĞ SIYIRICI
Talaşlı imalat tezgahlarının soğutma sıvısı tankında biriken atık yağlar (kızak , hidrolik vb) yoğunluk farkından dolayı tankın yüzeyinde birikir. Hava ile teması kesilen soğutma sıvısının içerisinde bakteri oluşumu hızlanmaktadır. Soğutma sıvısının kullanım ömrünü azaltan bu olay yağ sıyırıcılar sayesinde önlenir.
  • Yüzeyde biriken yağlar dönen kayış üzerine yapışır ve yağa dayanıklı özel sıyırıcılar sayesinde ayrıştırma kabında toplanır.
  • Ayrıştırma kabında toplanan atık yağ içerisinde az miktarda bulunan bor yağından yine bu kap sayesinde tam olarak ayrışır.
They are proportional dosing pumps that do not use electricity and operate with water power. When the water inlet is made by adjusting the desired emission amount with the setting on it, oil absorption starts from the suction part and liquid emitted from the outlet emits at the adjusted emission amount.  
Elektrik kullanmayan, su gücü ile çalışsan oransal dozaj pompalarıdır. Üzerinde bulunan ayar ile istenilen emisyon miktarı ayarlanarak su girişi yapıldığında emiş kısmından yağ emilimi başlar ve çıkıştan ayarlanmış emisyon miktarında sıvı çıkar.  
MERTA GRAVITY
GRAVITY
Düz (düşük derinlikli) gravite tip filtre ünitesidir. Özellikle metal işleme sıvıları olmak üzere (bor yağ-Emülsiyomlar ve saf kesme yağları) bir çok farklı sıvının filtrelenmesi ve saflaştırılmasında kullanılır. Merta GRV filtrasyon ünitesi filtrelemeyi yapan filtre Kağıdı ile çalışır ve seçilen kağıdın özelliğine göre 10 mikron ile 50 mikron arasında filtrasyon seviyesini garanti eder. Tam otomatik çalışan Merta GRV gravity bed filtre metal işleme sıvılarındaki manyetik ve manyetik olmayan partiküllerin ayrıştırılmasında büyük başarı sağlar. Sistem filtre edilecek sıvıdaki yüksek kirlilik miktarlarını hızla ve duruş gerektirmeden ayırabilecek kabiliyete sahiptir. Sıvının tipine göre Merta Grv paslanmaz çelik olarak ta imal edilebilmektedir.
MERTA GRAVITY
GRAVITY
It is a flat (low depth) gravity type filter unit. It is used for filtering and purification of many different liquids, especially metalworking fluids (coolant-emulsions and neat oils). Merta GRV filtration unit works with filter Paper that performs filtering and guarantees the filtration level between 10 micron and 50 micron according to the characteristics of the selected paper. The fully automatic Merta GRV gravity bed filter is a great success in the separation of magnetic and non-magnetic particles in filter metal working fluids. The system has the ability to separate high pollution amounts in the liquid to be filtered quickly and without stopping. Depending on the type of liquid, Merta Grv can also be manufactured in stainless steel.
Firmamızın özellikle merkezi sistemler için geliştirdiği yüksek kapasiteli filtrasyon ünitesi serisidir. 500 lt/dk ile 2.000 lt/dk arasında kapasitelerde farklı modelleri mevcuttur. Kağıt filtre ile çalışan ve özel sızdırmazlık sistemine sahip Merta HDR serisi filtre edilecek kirli sıvının ünite içerisinde yüksek miktarlarda bulunması ve kağıt filtrenin üzerinde seviye olarak rahatlıkla yükseleceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede kirli sıvının yaratacağı hidrostatik basınç maksimize edilmiş,  daha yüksek gramajda kağıt filtre seçimi ve kağıt filtrenin verimliliği mümkün kılınmıştır. Merta HDR özellikle yüksek debili filtrasyon ihtiyaçlarında diğer filtrasyon sistemlerine büyük üstünlükler sağlar. En büyük avantajı ise kapladığı alan benzer kapasitelerde diğer sistemlerden ( Özellikle Gravite band filtreler) çok daha azdır.
It is a series of high capacity filtration units developed by our company especially for centralized systems. Different models are available with capacities from 500 lt / min to 2,000 lt / min. Merta HDR series, which operates with a paper filter and has a special sealing system, is designed in such a way that the dirty liquid to be filtered is found in high amounts in the unit and it can easily rise on the paper filter. In this way, the hydrostatic pressure created by the dirty liquid is maximized, and the choice of higher weight paper filter and the efficiency of the paper filter are made possible. Merta HDR provides great advantages to other filtration systems especially in high flow filtration needs. The biggest advantage is that the area it covers is much less than other systems (especially Gravity band filters) in similar capacities.
FILTER MEDIA
Our paper filters are supplied locally and imported from the main manufacturers. Merta provides the mentioned Paper Filters in large size jumbo rolls, and sends them to the request of the customer, by preparing them in their workshop. Naturally, production is not expected for the rolls with different widths and lengths and fast delivery can be made.
Paper filters are the most effective solution for the filtration of metalworking fluids (Boron Oil, grinding fluid, pure processing oils etc.) in the metalworking industry. Paper filters are used in conjunction with 'Paper Filter Filtration Units' manufactured for their purpose. The unit acquired for filtration does not filter but performs the 'Paper Filter' function placed on it. Naturally, it is very important to use a paper filter element with the correct structure, permeability and extent in the systems. They are used in all enterprises where there are metal processing filtration units working with Paper Filter. Mentioned Unit types generally include Gravite type band filter, compact units, hydrostatic units and deep bed units. These units are also used in enterprises such as Central Boron Oil Systems, CNC machining centers internal quenching filtration, Grinding machine filtration. The sectors with intensive use of Paper Filter are Pipe Profile Factories, copper and aluminum cable and wire drawing factories, especially in the main and sub-industries, factories that process casting, aluminum and yellow metals. IMPORTANT NOTE: Paper filters are generally classified according to raw material and m² weight. The biggest misunderstanding in the industry is about weight. The m² weight of the product is often compared to the size indicating the filtration level. In other words, a 30 g / m² Filter Paper is thought to have a filtration with a sensitivity of 30 microns. However, there is no connection between product weight and filtration level. Merta Filtration has many years of experience in Paper Filters (Cloth Filter, belt filter, grinding filter, etc.) based on intense diligence. Merta also manufactures filtration units using paper filters. It has the knowledge to make the most suitable choices for you based on the material processed, the type of operation, the filter unit and the structure of the liquid to be filtered.
KAĞIT FİLTRE
Kağıt  filtrelerimiz  yerli  ve  ithal  olarak  ana üreticilerden  tedarik  edilmektedir.  Merta  Bahsi  geçen Kağıt  Filtreleri büyük  boy  jumbo  rulolarda  temin  etmekte  ve  müşterisinin  isteğine göre  en  ve  boy  da  kendi  atölyesinde  hazırlayarak  hızla  sevketmektedir.  Doğal  olarak  farklı  en  ve  boy  ile  talep  edilen  rulolar  için  üretim beklenmemekte  ve  hızlı  teslimat  gerçekleştirilebilmektedir.
Özellikle  metal işleme sektöründe  metal  işleme  sıvılarının  (Bor  Yağ  ,  taşlama  sıvısı, saf  işleme yağları v.b.)  filtrasyonunda  en efektif çözüm  kağıt  filtrelerdir. Kağıt  filtreler amacına  uygun imal edilmiş  'Kağıt Filtreli Filtrasyon Üniteleri' ile  birlikte  kullanılır.  Filtrasyon amacı  ile  edinilmiş ünite  filtrelemeyi  yapmaz üzerine yerleştirilen  'Kağıt Filtre'  işlevi  yerine getirir.  Doğal olarak sistemlerde  doğru yapıda,  geçirgenlik de  ve  ölçüde kağıt  filtre elemanı  kullanmak  çok önemlidir. Bahsettiğimiz Ürüne biz kağıt filtre  derken sektörde herhangi bir standardı oturmadığı  için  ' Bez  filtre , Taşlama Bez  Filtresi,  Bor  yağ Kağıt Filtresi,  Bant Filtre  ,  Bor  Yağ  Bant filtre  v.b.'  bir çok  farklı isim  verilmektedir. Özellikle sektörde  en  bilinen  uygulama  alanı  Taşlama  Tezgahlarıdır. Zira  silindirik  ve  puntasız taşlama gibi  seri operasyonlarda  çok  yüksek miktarda balçık (toz  talaş) çıktığı  için taşlama  tezgahlarla beraber  gelen  filtrasyonlarda  sıklıkla 'Kağıt Filtre'  kullanımı vardır.  Doğal  olarak Metal  işleme  sektörü en çok  bu uygulama ile  Kağıt filtrelere aşinadır. Özellikle tekrar vurgulama gerekirse  Kağıt Filtre  ile  çalışan metal  işleme filtrasyon  ünitelerinin olduğu  tüm  işletmelerde kullanılırlar. Bahsedilen  Ünite  tipleri genel olarak Gravite tip  bant filtre, kompakt üniteler, hidrostatik  üniteler  ve  derin  yataklı üniteler gibi. İşletmelerde de  bu üniteler Merkezi Bor Yağ  Sistemleri, CNC işleme  merkezleri içten  su  verme  filtrasyonları,  Taşlama tezgahları  filtrasyonları  gibi  uygulamalarda  bulunmaktadırlar. Kağıt Filtre kullanımı  yoğun  olan  sektörler  ise Boru  Profil Fabrikaları,  bakır  ve alüminyum  kablo  ve tel  çekme fabrikaları, Otomativ  ana ve yan  sanayilerde özellikle  döküm, alüminyum  ve  sarı metaller  işleyen fabrikalar. ÖNEMLİ NOT: Kağıt  filtreler  genellikle hammadde  ve m² gramajına göre sınıflandırılırlar. Sektördeki  en büyük yanlış anlama gramaj konusundadır. Ürünün m² gramajı çoğu  zaman filtrasyon  seviyesini belirten  büyüklük ile karşılaştırılmaktadır.  Yani  30  gr/m² lik bir  Filtre Kağıdının 30  mikron hassaslıkta  filtrasyon yaptığı düşünülmektedir. Oysa ürün gramajı  ile  filtrasyon seviyesi arasında herhangi  bir bağlantı bulunmamaktadır. Merta Filtrasyon Uzun yıllara  ve  yoğun  gayrete  dayalı  Kağıt  Filtreler  (  Bez  Filtre,bant  filtre,taşlama  filtresi v.b.)  konusunda deneyime  sahiptir. Merta ayrıca  kağıt  filtrelerin kullanıldığı filtrasyon  ünitelerinin  de  üretimini  yapmaktadır. İşlenilen malzeme,  operasyon tipi,  filtre ünitesi ve  filtre edilecek  sıvının yapısına  göre  en uygun seçimleri  sizin  adınıza  yapabilecek  birikime sahiptir.
MERTA KOMPAKT
Yeni jenerasyon yüksek verimli endüstriyel partikül sıvı filtrasyon sistemi. Özellikle metal işleme sıvıları başta olmak üzere bir çok farklı endüstriyel sıvının filtrasyonu için çok yüksek hassaslıkta sonuç veren filtrasyon sistemidir. Metal işleme endüstrisinde kullanılan metal işleme yağlarına (bor yağ ve saf metal işleme yağları) işleme sonrası karışan tüm metal ve metal olmayan kirliliğin filtrelenmesi ve sıvıdan ayrıştırılmasında kullanılır. Sistem filtrelemeyi kağıt filtre ile yapar. Seçilen kağıt filtre tipine göre filtrasyon seviyesi belirlenir. 10 mikron ile 100 mikron arasında filtreleme yapmak mümkündür. Merta Kompakt filtre özel sızdırmazlık sistemi sayesinde filtreleme alanında filtrelenen sıvının hapis edilmesi ve sıvı seviyesinin diğer Filtre tiplerinden çok daha fazla yükseltilmesini sağlayarak filtre edilen sıvının kendi ağırlığı ile verimli bir şekilde filtre kağıdından geçmesini sağlar. Kağıt Filtreli Merta Kompakt filtrasyon üniteleri tam otomatik olarak çalışırlar. Firmamız 3 farklı tip Kompakt üniteyi 150 lt/dk başlayıp 1.000 lt/dk kapasiteye kadar üretmektedir.
MERTA COMPACT
New generation high efficiency industrial particulate liquid filtration system. It is a highly sensitive filtration system for the filtration of many different industrial liquids, especially metal working fluids. It is used for filtering and separating all metal and non-metal pollution mixed with metalworking oils (boron oil and pure metalworking oils) used in the metalworking industry after processing. The system does filtering with a paper filter. The filtration level is determined according to the selected paper filter type. It is possible to filter between 10 micron and 100 micron. Thanks to the Merta Compact filter special sealing system, it ensures that the filtered liquid is trapped in the filtering area and the liquid level is increased much more than other filter types, so that the filtered liquid passes through the filter paper with its own weight. Merta Compact filtration units with Paper Filter operate fully automatically. Our company starts 3 different types of Compact units starting from 150 lt / min and producing up to 1.000 lt / min.
Endüstride bir çok proseste de kullanılan sıvıların üretim esnasında içlerine karışan metal partiküllerinin ( ferromanyetik partikülleri demir,çelik,döküm v.b.) ayrıştırılması/filtre edilmesi gerekmektedir. Özellikle metal işleme sektöründe kullanılan metal işleme yağlarının (bor yağ ve saf işleme yağlarının) işleme esnasında yapılarına çok yüksek miktarda ferro metal partikülleri karışmakta ve sıvıların temizlik seviyesi anlamında bu partiküllerin ayrıştırılması büyük önem kazanmaktadır. Merta Filtrasyon olarak ürettiğimiz Manyetik seperatörler ve filtrasyon üniteleri herhangi bir uygulamada tek başına kullanılabileceği gibi kağıt filtreli filtrasyon ünitelerine ön filtrasyon olarak ta uygulanıp kullanılabilmektedirler. Burada kağıt filtrasyon üniteleri manyetik olmayan partikülleri de ayrıştırdığı için tam bir filtrasyon sağlanmaktadır.
The liquids used in many processes in the industry must be separated / filtered from the metal particles (ferromagnetic particles iron, steel, casting etc.) mixed with them during production. Particularly during the processing of metal processing oils (coolant and neat oils) used in the metal processing industry, a very high amount of ferro metal particles are mixed in their structures and separation of these particles in terms of the level of cleaning of the liquids is of great importance. Magnetic separators and filtration units that we produce as Merta Filtration can be used alone in any application or they can be used as pre-filtration to paper filtration units. A complete filtration is provided here, as the paper filtration units also separate non-magnetic particles.
CENTRALIZED FILTRATION SYSTEMS
These are systems that operate more than one machine by connecting to a central filtration system and operate synchronously with the machines automatically.
MERKEZİ FİLTRASYON SİSTEMLERİ
Birden fazla tezgahın merkezi bir filtrasyon sistemine bağlanarak çalıştırıldığı, tam otomatik olarak tezgahlar ile senkron çalışan sistemlerdir.
Endüstride bir çok proseste de kullanılan sıvıların üretim esnasında içlerine karışan metal partiküllerinin ( ferromanyetik partikülleri demir,çelik,döküm v.b.) ayrıştırılması/filtre edilmesi gerekmektedir. Özellikle metal işleme sektöründe kullanılan metal işleme yağlarının (bor yağ ve saf işleme yağlarının) işleme esnasında yapılarına çok yüksek miktarda ferro metal partikülleri karışmakta ve sıvıların temizlik seviyesi anlamında bu partiküllerin ayrıştırılması büyük önem kazanmaktadır. Merta Filtrasyon olarak ürettiğimiz Manyetik seperatörler ve filtrasyon üniteleri herhangi bir uygulamada tek başına kullanılabileceği gibi kağıt filtreli filtrasyon ünitelerine ön filtrasyon olarak ta uygulanıp kullanılabilmektedirler. Burada kağıt filtrasyon üniteleri manyetik olmayan partikülleri de ayrıştırdığı için tam bir filtrasyon sağlanmaktadır.
The liquids used in many processes in the industry must be separated / filtered from the metal particles (ferromagnetic particles iron, steel, casting etc.) mixed with them during production. Particularly during the processing of metal processing oils (boron oil and neat oils) used in the metal processing industry, a very high amount of ferro metal particles are mixed in their structures and separation of these particles in terms of the level of cleaning of the liquids is of great importance. Magnetic separators and filtration units that we produce as Merta Filtration can be used alone in any application or they can be used as pre-filtration to paper filtration units. Here, as the paper filtration units separate non-magnetic particles, a complete filtration is provided.
Yer tutucu
The liquids used in many processes in the industry must be separated / filtered from the metal particles (ferromagnetic particles iron, steel, casting etc.) mixed with them during production. Particularly during the processing of metal processing oils (Coolant and neat oils) used in the metal processing industry, a very high amount of ferro metal particles are mixed in their structures and separation of these particles in terms of the level of cleaning of the liquids is of great importance. Magnetic separators and filtration units that we produce as Merta Filtration can be used alone in any application or they can be used as pre-filtration to paper filtration units. A complete filtration is provided here, as the paper filtration units also separate non-magnetic particles.
Yer tutucu
Endüstride bir çok proseste de kullanılan sıvıların üretim esnasında içlerine karışan metal partiküllerinin ( ferromanyetik partikülleri demir,çelik,döküm v.b.) ayrıştırılması/filtre edilmesi gerekmektedir. Özellikle metal işleme sektöründe kullanılan metal işleme yağlarının (bor yağ ve saf işleme yağlarının) işleme esnasında yapılarına çok yüksek miktarda ferro metal partikülleri karışmakta ve sıvıların temizlik seviyesi anlamında bu partiküllerin ayrıştırılması büyük önem kazanmaktadır. Merta Filtrasyon olarak ürettiğimiz Manyetik seperatörler ve filtrasyon üniteleri herhangi bir uygulamada tek başına kullanılabileceği gibi kağıt filtreli filtrasyon ünitelerine ön filtrasyon olarak ta uygulanıp kullanılabilmektedirler. Burada kağıt filtrasyon üniteleri manyetik olmayan partikülleri de ayrıştırdığı için tam bir filtrasyon sağlanmaktadır.
1 2